Vægtgrænsen for autocamper – en on-going problematik

4609
vægtgrænse autocampere

Vægtgrænsen for autocampere er ofte til debat. Essensen af et forslag om ændring af vægtgrænsen er, at man som autocamperbruger skal kunne vælge mellem at køre med en autocamper med en tilladt totalvægt på 4.250 kg eller en autocamper med en tilladt totalvægt på 3.500 kg og en trailer på 750 kg uden påløbsbremse. Dette har været et højt prioriteret emne for AutoCamperRådet (ACR) gennem de seneste par år. ACR har i tidligere artikler beskrevet de bestræbelser, der har dannet grundlaget for vores arbejde omkring vægtgrænsen.

Sagen står i stampe, og der mangler konstruktive tilbagemeldinger fra politisk side. Det skal dog nævnes, at politikkerne ser positivt på ACR’s forslag, men der mangler handling for at komme videre.

Kontakt til Christiansborg om vægtgrænsen for autocampere

ACR har efter det seneste folketingsvalg haft kontakt med det nye Folketing og et medlem af Folketinget, der sidder med emnet. Således har ACR haft kontakt og drøftelser med Kristian Pihl Lorentzen (V), der bl.a. er transportordfører. Kristian Pihl Lorentzens indsats skabte lidt fremdrift i sagen, idet der ret hurtigt efter hans indblanding kom et svar fra Transport- og Boligministeriet:

“Status er den, at der ikke foreligger et ændringsforslag om emnet til 3. direktiv, hvor de enkelte medlemsstater formelt tager stilling til forslaget. Transport- og Boligministeriet vil fortsat sætte problemstillingen på dagsordenen i forbindelse med ministeriets dialog med Europa-Kommissionen og vil søge at få afdækket opbakningen blandt de øvrige medlemsstater til de foreslåede ændringer.”

Teddy Henrik Becher
Ledende ministersekretær
Ministersekretariatet | Transport-, og Boligministeriet

AutoCamperRådet følger sagen om vægtgrænsen på trods af henholdende svar

På Christiansborg-sprog kan det kun tolkes derhen, at der er forståelse for sagen, og der er fokus på sagen, meeeen………

Ligeledes har der været kontakt til et medlem fra Transport- og Boligudvalget, der udtalte, at han ville se positivt på sagen, men at der kunne være et problem i forhold til EU, hvorfor man i første omgang måske skulle søge at få etableret en dispensation eller en forsøgsordning. Endvidere blev det anbefalet, at ACR snarest bad om foretræde i Transport- og Boligudvalget.

Uanset denne stilstand i sagen så vil ACR fortsat presse på via de politiske kontakter, som ACR benytter sig af, og vi holder jer naturligvis opdateret om emnet.


Kilde:
AutoCamperRådet  

Tidligere artikelAutocamperturister – bliver de forstået i Silkeborg?
Næste artikelAnalyse af adfærd