Bestyrelsen i Dansk AutoCamper Forening

Anne Norup
Formand
Ansvarshavende redaktør

Hans Bækvang
Næstformand og
vejhjælpsformand

Marianne Illemann
Kasserer

peter niemann

Peter Niemann
Rabataftaler

Birgit Jensen
Serviceleder
Medlemsservice

Per Frederiksen
Sekretær, webmaster og
Web app

Tommy Berg
Træf

X