Bølgerne går højt engang imellem – men i DACF-bestyrelsen holder vi kursen

553

I øjeblikket går der mange rygter om, at autocamperforeningerne er ved at gå op i limningen. Lad os slå det fast med syvtommersøm. Det er ikke tilfældet med Dansk AutoCamper Forening. Bestyrelsen i DACF står samlet, og vi arbejder i enighed om det fælles mål. Nemlig at lette vilkårene for ejerne af autocampere. Og det gør vi alle de steder, hvor vi har mulighed for at sætte vores præg på tingene.

Alle autocamperbrugere som ønsker at være medlem i en forening som er progressiv og har medlemsfremgang, er velkommen i Dansk AutoCamper Forening. Følg med på vores Facebook-side og på vores hjemmeside. Har du herefter spørgsmål, er du velkommen til at spørge et af bestyrelsesmedlemmerne i DACF.

I vores bestyrelsesreferater har foreningens medlemmer åbent og ærligt kunne læse, at der er forskellige opfattelser af, hvordan vi bedst når målene. Det er helt normalt at have forskellige synspunkter og holdninger i en gruppe som vores, især når der skal træffes beslutninger. Og det er som regel også gavnligt at have en mangfoldighed af perspektiver, da det kan føre til mere informerede og velovervejede beslutninger.

– I vores bestyrelse er vi åbne for at lytte til hinandens synspunkter uden at dømme eller afvise dem på forhånd. Vi giver hinanden plads og opmærksomhed i diskussionerne. Det fremmer en atmosfære, hvor alle føler sig hørt og respekteret, siger DACFs formand, Anne Norup.
Selvom der kan være forskellige opfattelser i DACFs bestyrelse, er det vigtigt at understrege, at vi alle stræber efter at finde fælles grund og arbejde mod fælles mål,  

Respekt for synspunkter
– Respektfuld kommunikation er nøglen til at diskutere og respektere hinandens synspunkter. Vi har fokus på at skabe et positivt og produktivt arbejdsmiljø, hvor vi i bestyrelsen og vores medlemmer kan trives og samarbejder effektivt mod fælles mål, understreger DACFs formand.
Og så glæder hun sig i øvrigt over, at alle i DACF-bestyrelsen i fællesskab har været aktive med at hverve mange nye medlemmer til foreningen i forbindelsen med messen. Ferie for Alle 2024, i Herning. Det er den bedste dokumentation for, at vores forening trives og er i fremgang. Og at vi har det godt sammen i bestyrelsen, siger Anne Norup.


Tidligere artikelService fungerer igen
Næste artikelMange besøgende i MCH