Funktioner i Dansk AutoCamper Forening

MEDLEMSBLADET
AUTOCAMPEREN

Anne Norup
Formand
Ansvarshavende redaktør

MEDLEMSBLADET
AUTOCAMPEREN

Annette Christensen
Markedsføring
Redaktion


DACF VEJHJÆLP

Flemming Kirk
Formand for DACF Vejhjælp


FORENINGSTRÆF

peter niemann

Peter Niemann
Foreningstræf

KASSERER

Bente Madsen
Kasserer

MEDLEMSSERVICE

Martin Eriksen
Serviceleder

NÆSTFORMAND

Hans Bækvang
Næstformand & Forumansvarlig
Formand for AutoCamperRådet

SEKRETÆR & WEBMASTER

Per Frederiksen
Sekretær og Webmaster

MEDLEMSSERVICE

britta boe

Britta Boe
Medlemsservice

MEDLEMSSERVICE

 

Vivi Bak
Medlemservice

SUPPLEANT
ØST

Niels Plum
Suppleant Øst

SUPPLEANT
VEST

Line Madsen
Suppleant Vest

AUTOCAMPERRÅDET
DACF REPRÆSENTANT

Gert Melchiorsen
AutoCamperRådet

NORDISK
REPRÆSENTANT

Jens Engqvist
Nordisk Repræsentant

BILAGSKONTROLLANt

Marianne Illemann
Bilagskontrollant

Billagskontrollant

ruth baag bilgaskontrollant

Ruth Baag
Bilagskontrollant

BILAGSSKONT.-SUPP.

Ann Lisbeth Nissen
Bilagskontrollantsuppleant

WEB APP. ANSVARLIG

Ayo Hansen
web. app. ansvarlig

X