Frivillighed er alfa og omega

726

Frivillighed spiller en afgørende rolle i Dansk AutoCamper Forening. Faktisk må man sige, at DACF er forankret i et stærkt frivilligt engagement, der bidrager til fællesskaber, aktiviteter og arrangementer, og som dermed beriger de af os som interesserer sig for udbredelsen af autocamperturismen.
Det er de frivillige der yder en stor indsats for at skabe og bevare fællesskaber og aktiviteter, der gør en forskel til, om DACF fungerer optimalt eller ej.
Selvom frivilligheden bidrager til mange positive aspekter DACF, står det også over for udfordringer. Men øget synlighed fra bestyrelsen og koblingen til de frivillige ildsjæle, der fungerer som ambassadører for DACF, er med til at øge synligheden og opbakningen til foreningen.

Fin tilslutning
Og målt på tilslutningen til DACFls foreningsaktiviteter og medlemsaktiviteter, tyder det på, at ildsjælene DACF har fundet de vise sten. DACF har fået stor succes med medlemsarrangementer, som ellers kan være en stor udfordring.
Det er en af grundene til, at bestyrelsen i DACF har fundet anledning til at takke de frivillige i form af en fest for de frivillige, hvor de frivillige indbydes til at være med til at fejre dem selv.
Det sker den kommende weekend i Særslev Forsamlingshus hvor DACFs bestyrelse er vært med en middag og lidt kulturel underholdning. Her har en halv snes af DACFs frivillige taget imod tilbuddet om at lade sig underholde af bestyrelsen.

Den vigtige evaluering
Formanden for DACF, Anne Norup, mener, at det har styrket tilslutningen det at være frivillig at vi tilrettelægger arrangementer, der appellerer til medlemmernes interesser.
Efter hvert arrangement evaluerer DACF resultatet af anstrengelser, og er på den måde med til at forbedre fremtidige arrangementer. Hvad der fungerede godt og hvad der kunne forbedres.
– Frivilligheden som en uvurderlig ressource. I sidste ende er frivilligheden i DACF den vigtigste hjørnesten. Det er denne frivillighed, som skaber fællesskaber og aktiviteter og som styrker vores velfærd og trivsel.
Så næste gang du deltager i en aktivitet eller et kulturarrangement, så husk at takke de frivillige, der har gjort det muligt.


Tidligere artikelFå hurtige advarsler om ”uheld forude”
Næste artikelDeltag i foreningstræf-/Generalforsamling 3/5-5/5