New Walking Tours for EP visitors

De fleste autocamperturister i EU har længe ønsket at kunne opveje deres autocampere med en totalvægt på 3.500 kg til 4.250 kg. For de fleste autocamperes vedkommende vil det betyde, at autocamperens lasteevne vil blive forøget uden at autocamperen ændres overhovedet.
De fleste autocampere, som er lavet de seneste år, er nemlig blevet nedvejet fra en totalvægt på 4.250/4.500 kg til 3.500 kg. Dette for at tilpasse camperen til personer med B-kørekort, så disse lovligt kan køre autocamperen.
EU-kommissionens udkast til nyt kørekortdirektiv tillader personer med B-kørekort at køre med biler med en totalvægt på 4.250 kg., hvis disse biler blev fremdrevet ved hjælp af alternative fremdrivningsmidler. Dette skuffede naturligvis mange forventningsfulde autocamperturister, idet det få uger forinden forslaget blev fremlagt så ud til, at dette ville blive vedtaget uden denne begrænsning.

Håbet om at kunne køre en autocamper med en totalvægt på op til 4250 kg. med et B-kørekort lever stadig trods EU-kommissionens udkast til nyt kørekortdirektiv.

Forslaget var klar
Den tyske brancheorganisation for autocampere og caravanproducenter Caravanning Industry Association (CIVD) oplyser, at både Tyskland, Frankrig, Bulgarien og Finland støttede udvidelsen op til 4.250 kg uden bemærkninger. Holland havde desuden meddelt, at de støttede forslaget om udvidelsen for autocampere og for køretøjer, som blev fremført med el.
Formuleringen med kravet om alternative fremføringsmidler for med et B-kørekort at kunne føre biler med en totalvægt på op til 4.250 kg. skyldes, at den Grønne Gruppe havde ønsket, at udvidelsen alene skulle gælde elektriske køretøjer, men efter diskussioner gik med til, at udvidelsen skulle omfatte alle alternative fremdrivningsmidler.

EU-Lobbyisterne skal arbejde på højtryk, hvis udkastet til nyt kørekortdirektiv skal ændres.

Lobbyisterne på banen
Hvis det lykkes at få ændret kravet om, at undtagelsen ikke alene skal omhandle alternative fremdrivningsmidler, men også gælde for autocampere, skal lobbyister arbejde på højtryk. Og autocamperproducenter og andre må på banen for at overbevise EU-kommissionen om dette.
Lige nu er vi som bekendt i en høringsperiode som løbet frem til den 12. maj 2023 (feedback-perioden er forlænget indtil direktivforslaget er tilgængeligt på alle EU-sprog). I den periode har alle EU-borgere, brancheorganisationer m.fl. mulighed for at fortælle EU-kommissionen, hvad de mener om direktivudkastet.
Herefter skal evt. ændringer indarbejdes i direktivet, hvorefter forslaget skal til førstebehandling i EU-Parlamentet og EU-Rådet.

Hvis EU-Parlamentet kan blive enige om indholdet i det kommende kørekortdirektiv, kommer det til at gå hurtigere at implementere dette i de nationale parlamenter.

Tidligst i 2025
Hvis der her er enighed om direktivet, kan dette vedtaget i løbet af efteråret 2023 eller i begyndelsen af 2024. Hvis der, som mange mener, vil være stor uenighed om kørekortdirektivet, vil processen strække sig langt ind i 2024. Men hvis der er enighed i EU-parlamentet, går det naturligvis hurtigere.
Formentlig træder direktivet dog først i kraft, når de nationale parlamenter har implementeret dette. Men i bedste fald vil det været muligt fra i 2025, mener Caravanning Industry Association (CIVD).

OK med feedback – men i en ordentlig tone
This website is a space for citizens and stakeholders to express their views and contribute to the EU decision-making process. We encourage users to provide feedback and make suggestions. However, we consider the following kinds of content unsuitable: Abusive, obscene, vulgar, slanderous, hateful, xenophobic, threatening or sexually-oriented comments spam, advertising for a website or product duplicate content, where the same content has been posted more than once by the same user off-topic comments, unrelated to the proposed legislation links to illegal or pirated software any other content users report to us with a valid explanation as to why Feedback or suggestions that contradict these rules will be removed from the site. You can also report any feedback item or suggestion that you find inappropriate through the report feedback form.


Tidligere artikelForsøgsordningen for autocampere på Bornholm gøres permanent
Næste artikelHuskeliste til dig og din camper