Flere autocamperturister som har en autocamperaftale i forbindelse med passage af Storebæltsbroen, er blevet fejlfaktureret, hvilket har fået formanden for AutoCamperRådet, Hans Bækvang, på vegne af rådet til at opfordre Storebæltsforbindelsen til at være opmærksom på evt. fejlfakturering af autocampere. Baggrunden er at en række af rådets medlemsorganisationer modtager en del henvendelse og fejlfakturering ved passage af Storebæltsbroen, oplyser Hans Bækvang.
Helt specifikt omhandler det medlemmer, som har en autocamperaftale, hvor den aktuelle pris for passage er 292 kroner. Flere medlemmer har oplevet at blive faktureret kr. 525 for passagen, siger Hans Bækvang.
– Så vidt jeg er orienteret, har Storebæltsforbindelsen refunderet det fejlagtig opkrævede beløb, når medlemmet har henvendt sig. Da Storebæltsforbindelsens kundeservice kun har en begrænset åbningstid, har det i flere tilfælde taget lang til at få fejlen rettet, påpeger Hans Bækvang.
Det kræver jo at medlemmerne er opmærksomme på opkrævningerne, så der kan reageres på fejl.
Det er AutoCamperRådets indtryk, at der er tale om en systemfejl ved betalingsanlægget og vil i den forbindelse høre Storebæltsforbindelsen om dette er korrekt, og i givet fald hvilke initiativer, der er igangsat i den forbindelse.
– AutoCamperRådet vil anbefale at Storebæltsforbindelsen på hjemmesiden gør opmærksom på en mulig systemfejl og opfordre (autocamper)bilister til at tjekke deres faktureringer, siger Hans Bækvang.


Tidligere artikelNy lov træder i kraft d. 1. august – kan blive rigtig dyrt for bilejere
Næste artikelTilmelding Oktoberfest i Roskilde 2023