Veloverstået generalforsamling i DACF afviklet i Roskilde Kongrescenter

213

Den årlige generalforsamling i Dansk Autocamper Forening (DACF) blev afholdt den 3. og 4. maj i Roskilde Kongrescenter. Generalforsamlingen samlede 102 autocampere fra hele landet, der deltog aktivt i diskussioner om foreningens fremtid og vigtige beslutninger.

En af de vigtigste begivenheder på generalforsamlingen var nyvalget af Bente Madsen som bestyrelsesmedlem, mens der var genvalg af de øvrige tre kandidater. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Bente Madsen valgt til posten som kasserer og afløste dermed Marianne Illemann, der ikke ønskede genvalg. Bente Madsen bringer med sig en bred vifte af erfaringer og kompetencer, der vil bidrage til DACF’s økonomiske stabilitet og vækst.

En anden vigtig beslutning på generalforsamlingen var en vedtægtsændring, der ændrer valgproceduren til bestyrelsen. Fremadrettet vil valg til bestyrelsen ikke længere være afhængig af, om kandidaterne bor i øst eller vestdanmark. Dette åbner op for en mere åben og retfærdig valgproces, der sikrer, at de bedst egnede kandidater bliver valgt uanset deres geografiske placering.

Endvidere blev det besluttet at nedsætte kontingentet med 100 kr pr. år. Dette betyder, at medlemmer nu kun skal betale 400 kr om året for at være en del af DACF. Beslutningen om at nedsætte kontingentet blev truffet med henblik på at gøre foreningen mere tilgængelig og attraktiv for potentielle medlemmer.

Generalforsamlingen i DACF var en vellykket begivenhed, der ikke kun gav medlemmerne mulighed for at deltage i vigtige beslutninger, men også styrkede fællesskabet mellem autocampere i Danmark. Med de nye tiltag og beslutninger er DACF godt rustet til at fortsætte med at være en aktiv og progressiv forening, der repræsenterer autocampere over hele landet. 


Tidligere artikelNy direktør i Autocamp: “De unge skal med på vognen”
Næste artikelSveriges 25 mest populære autocamperpladser 2024