Færre unge mister livet i trafikken

153

Antallet af unge trafikanter mellem 18 og 24 år, der mistede livet i trafikken, nåede et historisk lavpunkt i 2023. Ifølge Vejdirektoratets nye rapport “Trafikulykker for året 2023” omkom 14 unge i denne aldersgruppe i trafikken sidste år. Det er det laveste antal, siden statistikker over trafikdræbte begyndte.
Sidste år døde 14 ud af de i alt 162 personer, der mistede livet i trafikken, var mellem 18 og 24 år. Transportminister Thomas Danielsen udtaler: “Det er glædeligt, at ulykkestallene er så lave, især blandt de 18-24-årige. Det er vigtigt at fastholde fokus på trafiksikkerhed.”
Tidligere udgjorde denne aldersgruppe en større andel af de trafikdræbte. I 2016 mistede 31 unge mellem 18 og 24 år livet i trafikken. Dette fald kan forklares med mindre rutine og mere risikovillig adfærd blandt unge.
Afdelingsleder i Vejdirektoratet, Marianne Foldberg Steffensen, forklarer: “Unge mangler rutine og udviser mere risikovillig adfærd. Det er positivt, at der er færre, der bliver dræbt, især i eneulykker og personbiler.”

Unge stadig overrepræsenterede
Selvom færre unge kom til skade i 2023 sammenlignet med de foregående år, er de stadig overrepræsenterede i ulykkestatistikkerne. I 2023 udgjorde de 14% af de tilskadekomne, men kun 9% af befolkningen.

Trods mere trafik færre tilskadekomne
Rapporten viser, at selvom 2023 havde det højeste antal kørte kilometer nogensinde, faldt antallet af trafikdræbte og tilskadekomne. I alt mistede 162 personer livet, hvilket er på niveau med gennemsnittet for de fem foregående år. Antallet af tilskadekomne faldt med 10% sammenlignet med perioden 2018-2022.
Rapporten viser, at selvom 2023 havde det højeste antal kørte kilometer nogensinde, faldt antallet af trafikdræbte og tilskadekomne. I alt mistede 162 personer livet, hvilket er på niveau med gennemsnittet for de fem foregående år. Antallet af tilskadekomne faldt med 10% sammenlignet med perioden 2018-2022.

Fortsat lavere hastighed
Covid-19-pandemien og høj inflation i 2022 resulterede i lavere hastigheder på vejene, hvilket fortsat påvirker trafiksikkerheden positivt. Lavere gennemsnitshastigheder medfører færre personskader, forklarer Steffensen.

Øget sikkerhed på motorveje
Sikkerheden for bilister er steget, især på motorveje, hvor kun 9 personer mistede livet, og 161 kom til skade i 2023. Motorveje er dermed fortsat den sikreste vejtype.

Status quo for cyklister og fodgængere
For cyklister og fodgængere har der været mindre fremgang. I 2023 mistede 30 cyklister og 32 fodgængere livet, mens 817 cyklister og 373 fodgængere kom til skade.

Fakta om rapporten
Rapporten indeholder en statistisk beskrivelse af trafikulykker i Danmark i 2023, baseret på politiets registreringer. Den dækker fire temaer: hvad skete, hvem blev dræbt eller kom til skade, hvordan og hvor ulykkerne skete.
Læs mere i rapporten “Trafikulykker for året 2023“.


Tidligere artikelHusk vignetterne
Næste artikelInternet (WiFi) i autocamperen