AutoCamperRådet har haft foretræde for Skatteudvalget. Emnet var et forslag til sæsonnummerplader, som har været blandt de primære fokuspunkter for ACR gennem de seneste år. ACR har været i løbende dialog med de skiftende regeringer for at påvirke beslutningstagerne.

Den svenske model

ACR’s forslag er baseret på den såkaldte ”svenske model”, hvor nummerpladerne beholdes uanset stilstand/afmelding af autocamperen. Det administrative arbejde skal i den forbindelse udføres af den enkelte bruger via internettet. Forud for mødet fremsendte vi et bilag (udarbejdet af Jenny Larsen Camperfolket.dk), hvoraf detaljerne i modellen fremgår.

Lydhøre politikkere

Vi oplevede stor interesse og forståelse for forslaget. Kathrine Olldag, skatteordfører (RV), udtrykte stor velvilje og sagde bl.a. at ”forslaget har sået et kim i min bevidsthed, og jeg vil huske det i forbindelse med kommende overvejelser”.

Hurtigt svar fra Skatteministeren

Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen. Allerede samme dag, som ACR havde haft foretræde for Skatteudvalget, modtog vi svar fra Skatteministeren. Han ser flere udfordringer i forslaget. For det første vil statskassen miste 40-50 millioner i tabte gebyrer. Desuden ser han en udfordring i forbindelse med de IT-ændringer, forslaget kræver. Udgifterne hertil anslår Skatteministeriet til mellem 1- 4 millioner. Endelig ser han også en udfordring i de kontrolmæssige konsekvenser, der opstår, når en autocamper er afmeldt.

Skatteministeren konkluderer i svaret, at “selv om den svenske model rummer en række fordele for brugere, er det vurderingen, at disse fordele på nuværende tidspunkt ikke står mål med det tabte provenu og de administrative konsekvenser, som vil være forbundet med at indføre en lignende model i Danmark.”

ACR fortsætter arbejdet med sæsonnummerplader

ACR tager svaret til efterretning. Vi anser dog ministeriets anslåede omkostninger for forholdsvis høje, og vi vil derfor bede om en detaljeret redegørelse herfor. Konklusionen på mødet med Skatteudvalget er, at kimen er sået hos nogen politikkere, og at det derfor er bestræbelserne værd. AutoCamperRådet vil fortsat prioritere arbejdet omkring sæsonnummerplader højt.


Tidligere artikelØ-hop til de danske øer Drejø og Skarø – 3. juni til 11. juni 2020
Næste artikelØ-hop til de danske øer – Egholm og Læsø fra den 17. august til den 26. august 2020