Næstformand i Dansk AutoCamper Forening (DACF), Hans Bækvang, er på AutoCamperRådets (ACR) konstituerende møde i dag valgt som ny formand for rådet. Hans Bækvang er indstillet til ACRs bestyrelse af DACF som afløser for Ole Berg, som inden det konstituerende møde havde meddelt, at han ønskede at trække sig.
Hans Bækvang var indtil sidste år Ældre- og Omsorgschef i Fredensborg Kommune, hvor han gik på pension, og hvor han havde været chef for ældreområdet siden 2006. Inden da var Hans Bækvang ansat i Københavns Kommune, hvor han havde været ansat i 25 år.
DACFs medlemmer valgte Hans Bækvang som nyt bestyrelsesmedlem på årets generalforsamling i Roskilde, og på det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev han valgt som næstformand i DACF.  
 
AutoCamperRådet 
AutoCamperRådets formål er at fremme autocamperturismen og lovgivningen omkring autocampere i Danmark. Med 2,42 mio. autocampere ved udgangen af 2020, og et salg på mere end 181.000 autocampere i Europa sidste år, er autocamperturisme et af de kraftigst voksende turistpotentialer i Europa.  
I årevis er autocamperturister blevet nægtet bynære autocamperpladser, men denne målgruppe har i større grad andre behov og adfærd end traditionelle campinggæster. Turisme er den drivende kraft i alle attraktive byer, og mon ikke Hans Bækvang mangeårige virke som kommunal embedsmand i København og Fredensborg kan være med til at flere kommuner i Danmark får øjnene op behovet for at skabe et godt grundlag for at tiltrække autocamperturister. 

Et samarbejdsprojekt 
AutoCamperRådet er et samarbejdsprojekt, hvis formål er at fremme autocamperturismen i Danmark ved at tiltrække en større del af den voksende autocamperturisme i Europa. 
ACR er uafhængigt af kommercielle interesser og dets medlemmer er DACF, DK-AutoCam og Campervenner. 
ACR arbejder for at få oprettet og udbygget et bredt udvalg af attraktive pladser, hvor autocampere kan overnatte. Gerne i naturskønne områder og/eller tæt på spændende bykerner, hvor byen, dens handlende og autocamperturisterne kan have gensidig glæde af hinanden. 
AutoCamperRådet er et rådgivende organ overfor kommuner, institutioner, turistorganisationer, handelsstandsforeninger og andre, der ønsker at oprette sådanne pladser, og vi assisterer gerne med vejledning om markedsføring af pladserne. 
AutoCamperRådet arbejder ligeledes på lavere afgifter for autocampere, Tempo 100, sæsonnummerplader og forøgelse af totalvægt for B kørekort. 


Tidligere artikelAutocamperlivet udfordres med et stop for fossilbiler i 2035
Næste artikelTag et kig på fremtidens autocampere