Dansk AutoCamper Forening får mange besøgende på standen i Aalborgs Gigantium. Mange tiltrækkes af standens messetilbud på medlemskontingentet på 375 kr. Og foreningens billige vejhjælp. Og efter en snak med de mange potentielle medlemmer om foreningens tilbud på træf, rejser o.m.a. var der mange som meldte sig ind i foreningen.  
DACFs formand, Anne Norup, og foreningens kasserer, Marianne Illemann, var også på scenen i Gigantium fredag, lørdag og søndag og orienterede om foreningens historie og om fællesskabet i DACF.

Anne Norup, formand for DACF, og Kasserer Marianne Illemann, fortalte om hvorfor det var en rigtig god idé at være medlem af Danmarks største autocamperforening.

Ud over DACFs optræden på scenen var AutoCamperRådet også på scenen ved rådsmedlem Gert Melchiorsen i Gigantium og fortalte om rådets arbejde. Herunder også om Områdeambassadørernes virke og aktuelle trafikpolitiske initiativer. Også arbejdet med at få autocamperturisterne til at fokuserer på kampagnen om Etik og Moral, blev der lagt vægt på fra både ACR og DACF.   

Bestyrelsesmedlem i AutoCamperRådet og sagsbehandler for Områdeambassadørerne, Gert Melchiorsen, orienterede om rådets arbejde for at forbedre forholdene for Autocamperturismen i Danmark.

Tidligere artikelDACF er klar i Gigantium
Næste artikelDerfor har DCU sagt ja til at være med i AutoCamperRådet