Forbuddet mod salg af nye biler med benzin- og dieselmotorer i 2035 er vedtaget. Men en væsentlig gruppe biler er undtaget. Aftalen om stop af salg af nye fossilbiler har ligget klar siden efteråret 2022. Den blev vedtaget for et par uger siden i Europa Parlamentet med stemmerne 340 for, 279 imod, mens 21 var fraværende.
Forbuddet betyder, at store bilproducenter ikke må sælge biler, der udleder CO2, fra 2035. Men lige indtil afstemningen forsøgte Tyskland og flere andre lande at få ændret i teksten, og der måtte også indgås et kompromis som betyder, at visse typer biler med forbrændingsmotorer alligevel ikke forbydes. Nemlig dem, der udelukkende kører på syntetiske brændstoffer. Noget som den magtfulde tyske bilindustri, med Porsche i spidsen, har advokeret for. Den tyske transportminister, Volker Wissing, skriver på Twitter, at “vejen er klar” med aftalen.
Kompromiset får dog kritik af modstandere. Benjamin Stephan fra Greenpeace siger, at kompromiset er et tilbageslag for klimabeskyttelsen. Også Transport & Enviroment (T&E) kritiserer kompromiset. De påpeger, at syntetiske brændstoffer ikke er emissionsfrie. Derudover vil de være cirka 50 procent dyrere end fossile brændstoffer.

Forbuddet kan omgås med brint
Man kan formentlig også omgå forbuddet mod forbrændingsmotorer ved at benyttet brint, sådan som Toyota gør. Altså også selv om brinten ikke fungerer med en brændselscelle, sådan som de fleste brintbiler gør.
Det står endvidere klart, at der fortsat bliver muligt at købe nye special-biler fra små bilproducenter. Forbuddet mod salg af nye fossilbiler gælder nemlig ikke producenter, der producerer og sælger færre end 1.000 nye biler om året. Selv om det er en sejr for miljøforkæmpere over hele Europa, er 2035 på ingen måde hurtigt nok.

Udledningen af drivhusgasser er steget
Transportsektoren er den eneste sektor i EU, hvor udledningen af drivhusgasser konsekvent er steget siden 1990. I dag står vejtransport for en femtedel af Danmarks CO2-udledning, og antallet af familier med flere biler til rådighed er steget de seneste år.
En anden enorm udleder er lastbiler, og de er slet ikke inkluderet i forbuddet.
Du kan stadig køre i din nuværende bil. De nye regler betyder ikke, at alle biler på vejen skal producere nul CO2 fra 2035. Disse regler påvirker ikke de eksisterende biler. Hvis du ikke køber en ny bil nu, kan du køre i den i resten af dens levetid. Gennemsnitslevetiden for en bil er 15 år, hvilket vil betyde, at alle biler er CO2-neutrale i 2050.


Tidligere artikelElektrisk løbehjul er ikke OK i alle lande
Næste artikelNy rabataftale til DACF-medlemmer