Som vanligt var stemningen helt i top hos DACF-medlemmerne, da 155 tilmeldte autocampere ankom i weekenden uge 19 til Lillebæltshallerne i Middelfart for at deltage i generalforsamling 2023.
Solen stod højt på himlen over det meste af Danmark, og selvfølgelig også over Middelfart, så det var noget af en præstation af få de tilmeldte til generalforsamlingen væk fra autocamperen og campingstolene udenfor og ind i hallen til generalforsamlingen lørdag formiddag.

– Foreningens forperson, Anne Norup, aflagde bestyrelsens beretning og omtalte bl.a. de mange aktiviteter, som bestyrelsen og foreningens hjælpere havde været engageret i det forløbne år.
– Vi har deltaget i et åbent husarrangement hos Autocamp i Låsby i weekenden 12.-14. august. Vi havde vores årlige julefrokost I weekenden 28.-30. oktober denne gang i Lillebælt hallerne med deltagelse af 138 campere. Det er første gang nogensinde, vi har været så mange campere til en julefrokost.
– I weekenden 4.-6. nov. deltog vi med hele bestyrelsen i Autocamper Show i Fredericia. Den 20. nov. var DACF til åbningsreception hos camper basen i Hundested, hvor bestyrelsesmedlem Tommy Berg og hustru Lise deltog.
– Aalborg messen som kun finder sted hver andet år, var i dagene 13. – 15. januar. Der deltog tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de to havde påhæng med. Også her fik vi talt med rigtig mange medlemmer, og med interesserede som nok også bliver medlemmer af DACF.
Foreningens kasserer Marianne Illemann og hendes mand Frank deltog i Åbent Hus i Slagelse 22.-23. januar, hvor de fik tegnet ti nye medlemskaber.

– Vi viste også flaget i forbindelse med Ferie For Alle, messen i Herning, som fandt sted den 23.-26. feb. og i weekenden 4.-5. marts var der åbent hus hos Bijee i Helsinge, hvor Hans Bækvang fra bestyrelsen var tilstede med vores stand.
Den 11.-12. marts var Birgit fra bestyrelsen og hendes mand Finn til åbent hus hos Campingspecialisten i Funder ved Silkeborg. I weekenden 18. – 20. marts havde vi hjælperfest i Særslev forsamlingshus på Fyn. Her inviterer vi alle dem der på en eller anden måde hjælper foreningen. Det er bestyrelsens og foreningens måde at sige tak for hjælpen.
AutoCamperRådet holdt generalforsamling den 22. april på Egeskov slot. Fra bestyrelsen deltog Marianne Illemann og Anne Norup. Ud over justering af vedtægter, var Camping Outdoor Danmark (CODK) også et samtaletema, idet CODK mener, at autocampere bør have sin egen kategori.
– Det er ACR og vi i DACF lodret imod, understregede Anne Norup.

Ekstern hjælp
Foreningens forperson orienterede om, at DACF havde indledt et samarbejde med firmaet Rich. Ebbesen, som skulle hjælpe bestyrelsen med nogle af de ”rubrødsopgaver”, som bestyrelsen i flere år arbejdet med. Firmaet opretter nye medlemmer og sender medlemspakker ud. De opretter vejhjælps-kunder og sender medlemspakker ud. De retter nummerplader og svarer på mail. Så vores Medlemsservice og DACF-Vejhjælp er blevet lettet i deres arbejde.
– Det er selvfølgelig en merudgift for foreningen, men på den anden side skal vi også tænke på, at vi i bestyrelsen er frivillige og ulønnede alle sammen, sagde Anne Norup.

Husk moral og etik
DACFs næstformand, der også er formand for AutoCamperRådet, Hans Bækvang, mindede i beretningen om, at det for ACR havde været en udfordrende sommer sidste år, for der her bl.a. havde været mange skriverier om camperfolkets uhensigtsmæssige adfærd. Og så ærgrede han siger over, at det ikke så ud til at EU at ville ændre på vægtgrænserne for autocampere, som bliver fremdrevet af benzin eller diesel.
Han glædede sig over, at ACR 14 områdeambassadører var aktive i deres respektive lokalområder til at vejlede kommuner og lokale grundejere om etablering af pladser for autocampere.
Foreningens kasserer, Marianne Illemann, ærgrede sig over at der kun er ca. 1500 tilmeldte til Betalingsservice. Hun bruger megen tid til at rykke de af medlemmerne som har glemt at betale kontingent.

Leder af Medlemsservice, Birgit Jensen, erindrede om, at denne afdeling i DACF stadig har telefontid onsdage fra 16.30 – 19.30, og opfordrede medlemmerne til at kontakte gruppen her. Men man måtte også gerne sende en mail til service, og hun takkede Britta Boe og Vivi Bak for samarbejdet i gruppen.

Flere deltager til foreningstræf
Tommy Berg, der har i den seneste periode har været træfansvarlig, glædede sig over at have fået et positivt problem, idet der efterhånden var flere medlemmer som ønskede at deltage i foreningstræf. Det bliver ikke nemmere at finde steder, hvor vi kan afholde vores træf med så mange deltagere, der ønsker at være med.
DACFs webmaster erkendte i beretningen, at det stadig var muligt at forbedre forenings hjemmeside og bladet AUTOCAMPEREN. Men både når det gælder hjemmesiden og medlemsmagasinet arbejder vi hele tiden på at forbedre indhold og design.
På hjemmesiden forsøger vi, om ikke dagligt så ugentligt, at producerer nyheder som er interessante og relevante for medlemmerne.
På hjemmesiden arbejdes der hele tiden med at gøre brugervenligheden bedre. Hvis vores brugere ikke kan finde rundt på siderne, så prøver vi at rette op på det, når vi bliver gjort opmærksom på det. Og webmasteren efterlyser konstruktiv kritik, så siden bliver endnu bedre.
Vores arbejde i forhold til vores medier bliver aldrig helt færdigudviklet. Men vi vil hele tiden bestræbe os på at være brugerne af autocamperes førstevalg, når det gælder valg af forening. Og her er vores medievirksomhed et af de bedste argumenter for at de vælger DACF og ikke mindst, at de forbliver at være medlemmer.

Brug rabataftalerne
Peter Niemann havde hovedsageligt arbejdet med at få rabataftaler i hus for foreningens medlemmer, og han opfordrer alle DACF-medlemmer til at bruge rabataftalerne. Og han oplyser, at det er blevet nemmer for jer at finde rabataftalerne, som nu er tilgængelig på hjemmesiden.
Anne Norup glædede sig i beretningen over, at foreningen har nogle særdeles trofaste medlemmer. I hr har 95 medlemmer 10års jubilæum, 30 medlemmer har 20års jubilæum, 22 medlemmer har 25års jubilæum, 10 medlemmer har 30års jubilæum og 3 medlemmer har 35års jubilæum.
Men bestyrelsen lover hele tiden at have fokus på at gøre sit for at fastholde medlemmerne. Vi vil lytte til medlemmernes ønske f.eks. i form af udsendelse af spørgeskemaer og undersøge behovet for at etablere en mentorordning for nye medlemmer.
Visioner for 2025 er at DACF får medlemsnummer 10.000. Vi er kun små 1.000 nr. fra at nå det mål. I øjeblikket får vi ca. 1,6 nyt medlem om dagen, sagde Anne Norup i bestyrelsens beretning, og afsluttede beretningen med at takke til alle, som på den ene eller anden måde ydede en indsats i eller for foreningen.
Beretningen fra bestyrelsen blev godkendt med akklamation af deltagerne på årets generalforsamling.
Resten af generalforsamlingen gik med god dialog blandt de fremmødte medlemmer om bl.a. regnskab, valg af nye bestyrelsesmedlemmer, som du kan læse mere om andet sted på hjemmesiden.
Lørdag aften sluttede vi af med en rigtig stor fest, hvor der deltog ca. 300 gæster til god mad, musik og dans. DACF kan med rette siges at være medlemmernes forening på baggrund af den opbakning, der er fra medlemmerne. Også når der skal festes.Tidligere artikelBrug for stort kørekort?
Næste artikelErfaring og fornyelse i bestyrelsen klar til fremtiden