Lovforslag L129: Næsten uændret registreringsafgift og en stigning af ejerafgiften på 3 procent i 2022, 6,5 procent i perioden 2023-2025 og 10 procent i 2026, erfarer DACF. AutoCamperRådet, som DACF er repræsenteret i, har afgivet høringssvar i forbindelse med politikernes behandling af lovforslaget.

Læs hele lovforslaget og processen frem mod vedtagelsen: Læs mere om lovforslaget

Resumé:
Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har den 4. december 2020 indgået “Aftale om grøn omstilling af vejtransporten”, der sikrer finansiering og konkrete tiltag, som skønnes at løfte antallet af nul- og lavemissionsbiler til 775.000 i 2030. Lovforslaget udmønter dele af denne aftale.

Der ønskes bl.a. en omlægning af registreringsafgiften, så den fremover baseres på bilens værdi og CO2-udledning, og en ændring af satserne og skalaknækkene for person- og varebiler m.v. Desuden indføres et bundfradrag for alle person- og varebiler, samtidig med at alle fradrag og tillæg for brændstofeffektivitet og sikkerhedsudstyr afskaffes. Afgifterne for varebiler, motorcykler, autocampere, veteranbiler m.v. konsekvensrettes, så de følger omlægningen for personbiler.

Derudover nedsættes den nuværende indfasning af registreringsafgiften for nul- og lavemissionsbiler, ligesom der sker en forlængelse af særordningen med lav elafgift på opladning af el til opladning af nul- og lavemissionsbiler til og med 2030.

Desuden ønskes der en forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften (grøn ejerafgift), vægtafgiften og udligningsafgiften, og at ejer- og udligningsafgiften omlægges for nye biler fra en afgift, der er differentieret efter, hvor langt bilerne kører på henholdsvis 1 liter benzin og diesel, til en afgift, der er differentieret efter, hvor mange gram CO2 bilerne udleder pr. kilometer. Omlægningen gælder for alle biler, der indregistreres den 1. juli 2021 eller senere.

På personskatteområdet foreslås det at justere beskatningen af fri bil.

Sluttelig skal det deleøkonomiske bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler hæves fra 10.700 kr. (2021-niveau) til 20.000 kr. (2021-niveau) om året fra og med indkomståret 2021.


Tidligere artikelPortugal lukker for fricamping
Næste artikelBred opbakning til onlineudgaven af Ferie for Alle