I et nyt initiativ har Vejdirektoratet iværksat opdateringer af trafiksignaler langs de statslige veje, hvilket vil resultere i kortere ventetider ved rødt lys. Formålet er at tilpasse signalerne bedre til trafikken i de enkelte kryds, hvilket ikke kun mindsker spildtid men også sparer samfundet for 77 millioner kroner om året.
Mange trafikanter kender følelsen af utålmodighed, når de venter på, at trafiklyset skifter fra rødt til grønt. Endnu værre er det, når grøntiden er for kort i forhold til trafikmængden, og man ikke når med over. Men med Vejdirektoratets nye tiltag vil disse frustrationer snart høre fortiden til på statsvejene.

320 trafiksignaler
Vejdirektoratet er i fuld gang med at gennemgå de 320 trafiksignaler, der er ejet af staten, for at tilpasse dem bedre til den aktuelle trafik. Når disse justeringer er fuldt implementeret, forventes det at give en årlig samfundsøkonomisk besparelse på 77 millioner kroner og en klimagevinst på 150-300 ton sparet CO2 om året. Disse gevinster kommer som et resultat af mindre tid spildt på at holde unødigt for rødt lys og dermed reduceret trængsel.
Ifølge Charlotte Vithen, områdechef i Vejdirektoratet, har justeringerne primært bestået i at tilpasse længden af grønt og rødt lys samt indføre venstresvingspile enkelte steder. “Det skulle gerne føre til, at man slipper for unødigt at stoppe og holde i tomgang, når man kommer til et trafiksignal. Til gengæld kommer man hurtigere frem til sin destination. God og effektiv infrastruktur er til gavn for os alle,” udtaler hun.

Grøn bølge
Tiltagene er baseret på eksisterende teknologi, hvor trafiksignalerne allerede er udstyret med detektorer, der registrerer ankommende køretøjer. Vejdirektoratet har siden 2018 systematisk analyseret årsagerne til lange køer i trafiksignaler og justeret signalerne derefter. Dette indebærer blandt andet forskellige grøntider afhængigt af tidspunktet på dagen samt etableringen af ”grøn bølge” på udvalgte strækninger.
Charlotte Vithen fremhæver, at brugen af eksisterende teknologi gør tiltaget økonomisk fordelagtigt. “Vores beregninger viser, at det ville koste samfundet 350.000 kroner om dagen, hvis vi rullede projektet tilbage,” siger hun.
Med disse justeringer er der udsigt til en mere effektiv trafikafvikling, som vil komme både trafikanter og samfundet til gode.


Tidligere artikelAutocamper Show 2024: En fejring af friheden på fire hjul
Næste artikelGod jagt efter den perfekte autocamperplads