Det betyder Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Grøn omstilling af vejtransporten (4. december 2020) for os med autocampere:

Aftalepartierne er enige om, at der for autocampere skal findes løsninger, hvor køretøjerne så vidt muligt overgår til nye regler, dog således at afgiftsændringerne bliver omtrent uændret.

Aftalepartierne er enige om, at autocampere bliver fuldt omfattet af de nye regler for personbiler, og at reglen om, at beboelsesdelen er uden registreringsafgift, bevares.

Desuden bevares reglen om, at afgiften ikke kan komme under 45 pct. af den del af campingbilens samlede værdi inkl. beboelsesdelen, der overstiger 12.100 kr.

Desuden foreslås det, at autocampere fortsat har særregler, således at der i registreringsafgiften kun beregnes CO2-tillæg efter laveste trin for CO2-tillæg for personbiler, mens der ikke gives bundfradrag i registreringsafgiften.

Derved vil registreringsafgiften i gennemsnit være omtrent uændret for autocampere.


Link: aftaleteksten PDF


Tidligere artikelNy Rabataftale for medlemmer
Næste artikelFerie for Alle aflyses i 2021