Nærværende skribent er enig. Det kan væres svært med alle disse forkortelser. Men nogle gange hjælper det, hvis man skal lave en kort rubrik. I dette tilfælde handler det om, at AutoCamperRådet (ACR) forleden holdt et afklarende møde med Camping Outdoor Danmark (CODK) for at blive orienteret om, hvad, hvorfor og hvordan CODK, der jo er en brancheorganisation for forhandlere og campingpladsejere, at de ønskede at autocampere i Danmark blev en selvstændig kategori for køretøjer.
Ifølge CODKs formand, Jacob Christian Nielsen, var det autocamperforhandlerne som ønskede, at autocamperne fik en selvstændig kategori. Men endvidere havde mange campingpladsejere meddelt CODK, at de havde problemer med at overholde campingpladsregulativet, når de ønskede at etablere områder på campingpladsen, som var specielt egnet og målrettet autocampersegmentet.
Udgifterne til etablering af sådanne pladser er økonomisk belastende for campingpladsejerne, hvis og når de skal efterleve bestemmelserne i campingpladsreglementet.

Arbejdsgruppe
Mødedeltagerne fra ACR og CODK var enige om, at der var behov for at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentation fra både forhandlersiden (OCDK) og forbrugersiden (ACR), for at afdække udfordringerne og løsningen. Når denne arbejdsgruppe har et resultat at melde ud, håber man på efterfølgende at kunne komme med løsninger på, hvordan autocamperturister i større udstrækning end det er tilfældet i dag, kan blive tiltrukket til campingpladser, fordi disse er et godt alternativ til offentlige autocamperpladser, lystbådehavne og såkaldte stellpladser.
Parterne var på mødet også enige om, at der i de 98 selvstændige kommuner i Danmark var behov for en ensartet tolkning af bekendtgørelser vedr. campingregulativet i forbindelse med etablering af autocamperpladser på campingpladserne.

Ingen enighed om kategoriproblematikken
Som måske forventet, var der ikke enighed om behovet for en national lovændring m.h.t. en selvstændig kategori for autocampere. Ingen af medlemsorganisationerne i ACR, autocamperbrugere i Danmark eller formentlig i udlandet ville kunne støtte dette forslag, som følge ACRs vurdering vil mindske autocampernes frie ret til selv at bestemme, hvor de vil raste på linje med andre bilister.
Men både ACR og CODK var enige om, at den meget kritiske artikel i JyskeVestkysten trods af havde givet anledning til dialogmødet, så der på måde nu var etableret kommunikationslinjer imellem forbrugere og forhandler/producenter.


Tidligere artikelBrancheforeningen Camping Outdoor Danmark i åben konfrontation med autocamperfolket
Næste artikelMiljøzoner i Europa